Wizytówka

Dostawca usług / dane firmy:

Henkel Polska sp. z o.o.

ul. Domaniewska 41,
02-672 Warszawa,

NIP PL 5252624369

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie

XIII Wydział Gospodarczy,

KRS 0000567666